O Projektu

O Projektu

je zaměřen na podporu a zvýšení kompetencí rodičů s malými dětmi s cílem podpořit jejich efektivní začlenění na trh práce spolu se sladěním péče o děti a rodinu. Cíl je realizován jejich zapojením do vzdělávacích aktivit projektu, navazujícím mentoringem a zajištěním pracovního uplatnění. Náplň projektových aktivit vychází z provedené analýzy potřeb rodičů malých dětí. Rizika projektu (např. onemocnění dětí) jsou eliminována individuálním přístupem k jednotlivým účastníkům. Součástí projektu je evaluace jeho výstupů a výsledků. Vzdělávací program BEZ PŘEKÁŽKY.cz je realizován v rámci projektu "RODIČOVSTVÍ NENÍ PŘEKÁŽKOU" Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003469
Datum zahájení: 1.2.2017
Datum ukončení: 31.1.2019

Co nabízíme

NAUČÍTE SE

Naučíte se, jak si zlepšit možnosti pracovního uplatnění, jak si zvýšit sebevědomí, jak lépe řídit svůj čas, jak se poprat se stresem, jak efektivně komunikovat, jak se vyvarovat dluhových pastí, nebo jak se zorientovat v oblasti pracovně právní legislativy.

PORADENSTVÍ PŘI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE
Účastníkům bude po celou dobu realizace poskytována průběžná podpora a motivace k pokračování v osobním rozvoji. Můžete využít individuální poradenství a mentoring pro průběžné zvyšování svých kompetencí. Vždy podporujeme individuální přístup a alternativní studijní metody.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Náš pracovní poradce úspěšným a aktivním absolventům pomůže s vyhledáváním pracovních příležitostí a připraví Vás na přijímací řízení u zaměstnavatelů. V rámci projektu zajistí i poskytnutí přímé motivační podpory.

Kontaktujte nás