Rodičům s malými dětmi ve Středočeském, Libereckém a Ústeckém kraji nabízíme

Naučíte se
Naučíte se, jak si zlepšit možnosti pracovního uplatnění, jak si zvýšit sebevědomí, jak lépe řídit svůj čas, jak se poprat se stresem, jak efektivně komunikovat, jak se vyvarovat dluhových pastí, nebo jak se zorientovat v oblasti pracovně právní legislativy.
Poradenství při zprostředkování práce
Účastníkům bude po celou dobu realizace poskytována průběžná podpora a motivace k pokračování v osobním rozvoji. Můžete využít individuální poradenství a mentoring pro průběžné zvyšování svých kompetencí. Vždy podporujeme individuální přístup a alternativní studijní metody.
Zprostředkování zaměstnání
Náš pracovní poradce úspěšným a aktivním absolventům pomůže s vyhledáváním pracovních příležitostí a připraví Vás na přijímací řízení u zaměstnavatelů. V rámci projektu zajistí i poskytnutí přímé motivační podpory.

Vzdělávací program Bez překážky.cz

O projektu

Projekt je zaměřen na podporu a zvýšení kompetencí rodičů s malými dětmi s cílem podpořit jejich efektivní začlenění na trh práce spolu se sladěním péče o děti a rodinu. Cíl je realizován jejich zapojením do vzdělávacích aktivit projektu, navazujícím mentoringem a zajištěním pracovního uplatnění. Náplň projektových aktivit vychází z provedené analýzy potřeb rodičů malých dětí. Rizika projektu (např. onemocnění dětí) jsou eliminována individuálním přístupem k jednotlivým účastníkům. Součástí projektu je evaluace jeho výstupů a výsledků.

Vzdělávací program BEZ PŘEKÁŽKY.cz je realizován v rámci projektu "RODIČOVSTVÍ NENÍ PŘEKÁŽKOU" Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003469

Datum zahájení: 1.2.2017

Datum ukončení: 31.1.2019

Kontaktujte nás

Realizátor
OCCASIO o.p.s. Václavské náměstí 66
110 00 Praha 1
kontakt
E-mail: info@bezprekazky.cz Tel: +420 608 533 077